Bulvár Hradecká

<    >

Bulvár Hradecká je prvním polyfunkčním urbanistickým projektem společnosti CFIG Real Estate a. s., která patří do finanční a investiční skupiny CFIG SE. Považujeme ji za nabídku naší společnosti městu a jeho obyvatelům, jak můžeme lépe propojit centrum s Polabinami, vytvořit nový bulvár se službami a bydlením, a vyřešit některé z citelných problémů Polabin – například s parkováním.

Architektonickou a urbanistickou studii jsme po veřejném tendru zadali českému architektonicko–urbanistickému ateliéru UNIT Architekti. Ateliér vede doc. David Tichý – mezinárodně uznávaná kapacita v oboru.

Toto studio má za sebou řadu významných projektů jako území Florenc v Praze, koncepce zastávek metra D či centrum Brna včetně nového nádraží, za které získalo mezinárodní ocenění.

Co získá PROSTŘEDÍ:

 • Zachování a rozšíření zeleně

  Bulvár Hradecká počítá nejen se zachováním zeleně, biodiverzity, mokřadů, vzrostlých stromů apod., ale i s novou výsadbou desítek nových stromů a lepším zpřístupněním místní přírody lidem.

 • Ekoarchitektura

  Projekt koncipujeme tak, aby předcházel přehřívání města a ztrátě biodiverzity. Proto počítáme s využitím zelených teras a střech, instalací včelích úlů, výsadbou nové zeleně či prvků a technologií pro hospodárné nakládání s vodou.

 • Park s amfiteátrem

  Část parcel věnujeme městu, aby si mohlo scelit své pozemky a opravit dané území do podoby parku s amfiteátrem pro letní kino a další kulturní akce.

 • Vznik naučné stezky

  Čím lépe poznáme své okolí, tím lépe o něj můžeme pečovat, ukazovat ho dětem a inspirovat současné i budoucí generace. Tomu napomůže i naučná stezka na území parku.

Co získají OBČANÉ:

 • Nové moderní bydlení ve stovkách moderních bytů

  Pardubicím a jeho obyvatelům aktuálně chybí tolik potřebné bydlení. S řešením městu pomůže stovkami bytů právě Bulvár Hradecká.

 • Kliniky, ordinace, kavárny a další služby občanské vybavenosti

  V oblasti Polabin, Stavařova a Cihelny chybějí prostory občanské vybavenosti. Projekt je místním lidem nabídne.

 • Zdravotní a veterinární péče

  V rámci občanské vybavenosti počítáme se zubní a veterinární klinikou a ordinací praktického lékaře.

 • Nové pracovní příležitosti

  Rozvoj města je úzce spojen s možnostmi bydlení a nabídkou pracovních příležitostí. Nové firmy a jejich management do Pardubic pomohou přilákat kvalitní kancelářské prostory ve městě. Bulvár Hradecká nabídne místo pro nejrůznější obory a startupy například v oblastech: administrativy, pojišťovnictví, bankovnictví, zdravotnictví, IT a mnoha dalších.

 • Nová parkovací místa / parkovací dům

  Projekt je koncipován tak, aby byl přebytek nových parkovacích míst nabídnut stávajícím rezidentům. V případě dohody s městem jsme také připraveni postavit nový parkovací dům s několika stovkami parkovacích míst pro stávající rezidenty a studenty UPCE.

Co získá MĚSTO:

 • Propojení 2 částí města

  Urbanisticky propojíme dvě faktické části města oddělené Wonkovým mostem a pásem zeleně, kterou mnozí považují za místo, kde je nutné zvýšit pocit bezpečnosti. I s tím Bulvár Hradecká pomůže.

 • Dominanta města

  Město získá novou dominantu v podobě výškové budovy.

 • Moderní architektura

  Město získá moderní architekturu v urbanistickém řešení připraveném ve spolupráci s městem.

 • Nové náměstí se sochou

  V území vznikne nové náměstí s uměleckým prvkem v podobě sochy barona Artura Krause a vodním prvkem (fontánou).

 • Revitalizace Hradecké ulice

  Ulice získá nový rozměr v podobě pojetí moderního městského bulváru se zelenými pásy, novými cyklostezkami a 6,5 m širokým pěším bulvárem.

 • Nové daňové rezidenty

  Projekt počítá s příspěvkem 100 000 Kč pro zájemce, kteří v souvislosti s nákupem nemovitosti změní trvalé bydliště.

 • Nové daňové příjmy

  Město získá, díky daním z předmětných nemovitostí a novým obyvatelům dle rozpočtového určení daní, nové daňové příjmy ve výši ~8–10 mil. Kč ročně.

 • Startup inkubátor

  Část kancelářských prostor bude vyhrazena jako startup inkubátor pro nově začínající firmy v Pardubicích.

 • Nový bytový fond

  V rámci projektu počítáme s bytovými jednotkami, které budou předány městu k jeho potřebám (startovací bydlení, služební bydlení pro zaměstnance města).

 • Zastavení fenoménu vylidňování centra

  Cílem projektu je přivést do centra města nové obyvatele. Chceme předejít tomu, aby se z centra Pardubic stala čistě administrativní zóna.

O projektu
Bulvár Hradecká

Projekt se nachází v centru města Pardubice se snadnou dopravní dostupností a v přímém dosahu městské hromadné dopravy. Záměr Bulváru Hradecká se týká pozemků parc. č. 341/1, 355/5, 355/18, 355/7, 355/17 v k. ú. Pardubice [717657] o velikosti cca 32 363 m2. Jedná se o pozemky tvořící rovinatou plochu, která je oproti komunikaci snížená přibližně o 3 metry.

Cílem projektu je urbanistické propojení centra města Pardubice s pardubickými čtvrtěmi Polabiny, Stavařov, Cihelna a kampusem Univerzity Pardubice. Ty jsou v současné době oddělené loukami a parkově neupravenou zelení, která se jeví pro potřeby města 21. století jako nevyhovující.

Toto propojení zároveň umožňuje, aby ze stávající nevzhledné Hradecké ulice vznikl moderní městský bulvár. Po jedné z jeho stran vznikne architektonicky kvalitní zástavba, která přinese nové byty, jichž je v Pardubicích absolutní nedostatek. Samotný bulvár získá moderní pojetí s alejemi vzrostlých stromů.

Projekt rovněž pomůže odstranit některé nedostatky současné zástavby. K těm patří absence parkovacích míst, chybějící prostory občanské vybavenosti, limitovaná místa pro trávení volného času jako kavárny a restaurace. Chybí tu i veřejný prostor v podobě typu parku nebo náměstí, kde se budou lidé přirozeně scházet.

Studie navrhuje, aby zástavba včetně komunikací probíhala na pozemcích mezi ulicí Hradeckou a stávající cyklostezkou, tedy na všech pozemcích vyjma pozemku 355/17. Tuto parcelu bychom předali městu, aby si mohlo zcelit pozemky za cyklostezkou a využít ho k revitalizaci celého prostoru na městský park, jehož součástí bude amfiteátr pro letní kino.

Zohledněná je i kompletní rekonstrukce přilehlé komunikace Hradecká (kromě samotné silnice). Naším cílem je nahradit stávající nevyhovující asfaltový chodník širším 6,5 m širokým pásem, který bude obsahovat vydlážděný chodník pro pěší (standardizovaná dlažba na území města, která je použita v ulicích 17. listopadu, Masarykově náměstí, Třídě Míru apod.) a cyklostezku navazující na stávající síť cyklostezek. To vše chceme doplnit o zeleň v podobě záhonů a stromové aleje.

V projektu zamýšlíme rekonstrukci samotné silnice Hradecká, která by byla doplněna o 3 aleje stromů (po stranách a ve středovém pásu) s cílem nabídnout lidem vzhlednější a ekologičtější moderní městskou komunikaci. Plánované úpravy pomohou k lepšímu absorbování CO2 a dalších zplodin. Pozitivně se projeví rovněž zastínění celé komunikace, která tak nebude v letních měsících tolik přispívat k tepelné zátěži v okolí. Stromy v alejích pomohou také se snížením hluku, protože ho budou částečně pohlcovat coby přírodní bariéra.

Projekt počítá také s prvkem parku a náměstí, podobnému například těm na náměstí ČS. Legií či Smetanově nábřeží. Tento prostor může přiléhat k ulici Hradecká a zajímavě propojí Hradeckou třídu s plánovanou zástavbou a veřejným zeleným prostorem za cyklostezkou. Tím může vzniknout prostor pro zajímavé architektonické prvky v podobě fontány či sochy. V poslední době instalované sochy v Pardubicích, konkrétně socha Jana Kašpara na Třídě Míru, socha T.G.M na náměstí ČS. Legií a socha Jana Pernera před budovou hlavního nádraží, se těší velkému zájmu veřejnosti. Předběžně plánujeme instalaci sochy Artura Krause, který byl průkopníkem mnoha odvětví u nás, avšak v Pardubicích se těší minimálnímu povědomí.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Co se kolem projektu
AKTUÁLNĚ
děje?

Veřejné slyšení k projektu Bulvár Hradecká

Dne 22.06.2023 v 16:00 proběhlo veřejné slyšení městského obvodu Pardubice II k projektu Bulvár Hradecká.  Slyšení se uskutečnilo v Restauraci na Palubě v Polabinách a bylo přístupno veřejnosti, a to především obyvatelům v zájmové oblasti. Na základě závěrů z veřejného slyšení byl vytvořen kontaktní email ekologie@bulvarhradecka.cz, kam může veřejnost zasílat podklady z hlediska ekologie a biologie, ke sběru dat, které budou vyhodnocovány pracovní skupinou projektu ve spolupráci s autorizovanými pracovníky MŽPČR.

Vydání oficiální tiskové zprávy a zveřejnění projektu Bulvár Hradecká

Dne 18. 5. 2023 byla vydána oficiální tisková zpráva projektu Bulvár Hradecká.

Prezentace Bůlváru Hradecká pardubickému zastupitelstvu

Dne 16. 5. 2023 proběhlo představení návrhu projektu Bulvár Hradecká celému zastupitelstvu města Pardubic. Při prezentaci byli přítomni také zástupci studia UNIT, CFIG Real Estate a také zakladatel skupiny CFIG Martin Chovanec s primátorem Janem Nadrchalem.

První prezentace návrhu projektu na magistrátu města Pardubic

Dne 25. 4. 2023 došlo k prvnímu představení urbanistického návrhu Bulváru Hradecká na magistrátu Pardubic. Mezi zúčastněnými byli zástupci společnosti CFIG Real Estate, urbanistického ateliéru UNIT Architekti a primátor Jan Nadrchal s vedoucími jednotlivých oborů magistrátu.

Začátek dendrologického posouzení dřevin v zájmové oblasti

V období 10/2022 bylo zahájeno autorizovanou krajinnou architektkou pí. Ing. Hladíkovou dendrologického posouzení dřevin. Ve stejném období došlo k vyhodnocení celkového počtu 38 porostních skupin v zájmovém území. Z posouzených dřevin jsou hodnoceny perspektivní stromy jako také 24 ks zcela mrtvých, proschlých s ubývající vitalitou.

Více naleznete v celkové zprávě posouzení dřevin a dřevin určených ke skácení.

FAQ
Často kladené otázky

Chceme v rámci projektu vybudovat reprezentativní propojení centra města s širším prstencem (Polabiny, Stavařov, Cihelna). Pardubice i obyvatelé si zaslouží moderní městský bulvár 21. století, kde naleznou veškerou občanskou vybavenost, pracovní možnosti a bydlení.

Bulvár Hradecká není v žádném případě nové obchodní centrum. Projekt je z převážné většiny koncipován jako residenční, kdy budou postaveny stovky nových a moderních bytů. Dále se zde budou nacházet moderní kancelářské prostory pro vybudování občanské vybavenosti, jako jsou zdravotní, zubní či veterinářské kliniky, kavárny či pekárny.

Bulvár Hradecká zcela určitě nebude betonovou džunglí, ba naopak, více šetrnější projekt k životnímu prostředí a přírodě v širokém okolí nenajdete. V rámci projektu Bulvár Hradecká vznikne nové náměstí s uměleckým prvkem v podobě sochy barona Artura Krause s fontánou. Toto náměstí bude zcela odděleno od hlavní ulice a stane se z něj ideální místo pro setkávání a pořádání farmářských, velikonočních či vánočních trhů.

Městský park zůstane netknutý. Zájmová oblast je pouze podél Hradecké ulice směrem k mostu Pavla Wonky. Z tohoto důvodu nese název projektu Bulvár Hradecká. Zájmové území bude pouze v rozsahu od silnice k cyklostezce.

V rámci projektu Bulvár Hradecká budou zachovány perspektivní a zdravé stromy. Z převážné většiny budou nahrazeny mrtvé a polomrtvé stromy. Projekt počítá s výsadbou desítek až stovek nových stromů jak v daném území, tak v ulici Hradecká. V rámci ekologické architektury budou použity nejmodernější prvky zeleno–modré architektury, jako je nakládání s dešťovou vodou nebo zelené fasády. Výsadba stromů pomůže snížit emise CO₂, prašnost či přehřívání v dané lokalitě.

V rámci projektu je plánována revitalizace celého okolí, které z dané lokality udělá bezpečnější místo pro trávení volného času. V nezastavěné části území vznikne naučná stezka a přirozené stanoviště pro místní faunu. Plánovaná je také výstavba amfiteátru pro stávající letní kino a konání veřejných akcí.

Projekt Hradecká je koncipován tak, aby další výstavbu naopak znemožnil. Do dané lokality nebude přivedena žádná nová silnice a z komunikace budou pouze přímé vjezdy do podzemních garáží. Navíc majitelem sousedních pozemků je z většiny město. Jeho zastupitelé budou mít vždy kompetence k tomu, aby další případnou zástavbu neumožnili.